Brīvprātīgais darbs:

Uzņemam brīvprātīgos

Mēs ļoti priecājamies uzņemt Brīvprātīgos mūsu ikdienas darbā un dažādos pasākumos, kas Tev ļauj iegūt pieredzi:

  • pasākumu plānošanā,
  • uzņēmējdarbībā,
  • ikdienas darbu darīšanā
  • iesaistīties piedāvājot savas aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

GŪT VAR DODOT, GŪT VAR ŅEMOT, DODOT GŪTAIS, NEATŅEMAMS …

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir salīdzinoši jauna nozare, un tās primārais mērķis ir nevis gūt peļņu uzņēmuma īpašniekiem, bet gan risināt kādu sabiedrībai svarīgu problēmu un radīt pozitīvas pārmaiņas kopējā dzīves telpā. Sociālie uzņēmumi drīkst savā darbā iesaistīt brīvprātīgos. Brīvprātīgais darbs šādos uzņēmumos var izvērsties nevien par interesantu piedzīvojumu, bet arī sagādāt patiesu jēgas un gandarījuma sajūtu. Tev ir iespēja padarīt pasauli labāku!


Avots SUA.LV

Pieteikties brīvprātīgajam darbam

Rekvizīti

SIA Sajūtu Māja

Reģistrācijas Nr. 43603089055

Glūdas skola, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040